img

Spec. Dr Marija Gros, vlasnik i osnivač Gros dental-a

Rođena u Beogradu,

završila Osnovnu oglednu školu “Vladislav Ribnikar”,

maturirala u XIV beogradskoj gimnaziji.

Diplomirala 2008. godine, nakon šestogodišnjih studija, na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nakon obaveznog jednogodišnjeg staža na klinikama Stomatološkog fakulteta započinje rad u privatnoj praksi.

Zvanje Specijalista ortopedije vilica stekla u junu 2015. godine, nakon trogodišnjih specijalističkih studija i uspešno položenog specijalističkog ispita na Klinici za ortopediju vilica,Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Nastavila svoju edukaciju pohađajući kurseve iz oblasti endodoncije, stomatološke protetike, estetske i rekonstruktivne stomatologije.

Kursevi:
 • Kursevi “X smart” - mašinska tehnika u instrumentaciji kanala korena, elektro-odontometrija apex lokatorom “ProPex II” i tehnika ”Thermafil” obturacije. Dentsply Maillefer Švajcarska, Prof. Vladimir Ivanović, Oktobar 2008, april 2009.
 • Kurs “Smile Design,LUMINEERS no-prep/minimal prep technique, porcelain inlays and onlays, anterior and posterior composite restorations, and principies of long-term follow up care” Den-Mat Holdings, LLC, Michael Schneider DMD Oktobar 2010.
 • Kurs ”Anti-Aging u stomatologiji-aplikacija hijaluronske kiseline kao završna faza stomatološkog tretmana” Klinika za Oralnu medicinu i parodontologiju, Prof. Vojislav Leković Novembar 2010.
 • Kurs “Specialist training course for the use of Restylane” Q-Med AB, Sweden, Spec.dr Željka Cabunac Decembar 2010.
 • Kursevi - Tweed-Merrifield filozofija i mehanika, krivine prvog, drugog i trećeg reda Klinika za ortopediju vilica, Beograd, OUS Dr. Giovanni Biondi Dr.Sergio Cardiel 2014/2015 godina

Trenutno se nalazi na specijalističkim studijama na Klinici za ortopediju vilice, Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

 

Spec. Dr Milan Gros, osnivač Gros dental-a

Rođen u Beogradu,

završio osnovnu školu “Vlada Aksentijević”, i

četvorogodišnju zubotehničku školu gde je stekao zvanje zubni tehničar.

Diplomirao 1999. godine, nakon šestogodišnjih studija, na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nakon obaveznog jednogodišnjeg staža na klinikama Stomatološkog fakulteta započinje rad u privatnoj praksi.

Zvanje Specijalista oralne hirurgije stekao u januaru 2005. godine, nakon trogodišnjih specijalističkih studija i uspesno položenog specijalističkog ispita na Klinici za oralnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Usavršavanje i kontinuiranu edukaciju u okviru svoje specijalnosti nastavio pohađanjem supspecijalističkih kurseva i to:
 • Kurs ”Hirurške tehnike ugradnje endoosealnih implantata” Klinika za oralnu hirurgiju, Prof. Aleksa Marković, Novembar 2004.
 • Napredni kurs "Tehnike augmentacije alveolarnog grebena” Klinika za oralnu hirurgiju, Prof. M.Jurisić, prof. A.Marković, ass.dr M.Radulović prof Z. Nikolić Decembar 2005.
 • Kurs ”Ankylos multi-indicative” Dentsply Austria, Dr M.Gorjanc, Dr G.Trimpou, Prim dr J.Piribauer, ZTM T.Schussler Oktobar 2006.
 • Kurs ”Sendax Mini Dental Implants-Denture Stabilization System” Imtec Europe GmbH,Prof.Milan Jurisic DDS, PhD Jun 2007.
 • Kurs ”Straumann Dental Implant System” Straumann,Dr Daniel Hess Februar 2009.
 • Kurs ”Osstem AIC Sinus Training course” Osstem AIC C.E.O, Dr Yong-Seok Cho D.D.S Ph.D, Dr.Kyoo-Ok Choi Maj 2012.