img

Implantologija

  • Implantati
  • Mini implantati
Implanti
logo Oralna implantologija je metoda ugradnja hiruškim putem dentalnih titanijumskih implantanta u koštano tkivo gornje i donje vilice. U cilju poboljšanja funkcije žvakanja, estetike i fonacije u delimično ili potpuno bezubih pacijenata.

Za uspeh implantacije od posebnog su značaja: materijal od koga je izrađen implantat, oblik i veličina implantata, izbor pacijenta, prava indikacija, primena ispravne hirurške tehnike i izrada funkcionalno i estetski zadovoljavajuće suprastrukture.

Preoperativni postupak obuhvata potpunu sanaciju usta, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba i dobro zdravstveno stanje. U svetu je danas u upotrebi više od sto implantacijskih sistema.

U ordinaciji "Gros dental" se primenjuju savremeni implantološki sistemi:
Straumann: www.straumann.com 
Imtec: www.imtecdental.com 
Ankylos: www.dentsply-friadent.com

Najznačajniji faktori uspešne implantacije, podrazumevajući visoku stručnost lekara, jesu održavanje idealne oralne higijene, odlična hirurška tehnika i najkvalitetniji materijali od kojih se izrađuju implantati, kao i naročito dobra izrada protetskog rada.Ispunjavajući navedene faktore, neuspeh je sveden na najmanju meru. Ugradnja implantata u vilicu je potpuno bezbolan postupak. Vreme pravljenja protetskog rada je nakon 6 - 8 nedelja po ugradnji implanta. Implant može menjati jedan izgubljeni zub, biti nosač mosta, biti nosač mobilnog protetskog rada, kod bezube vilice pravilan raspored implantata može nositi kompletan fiksni most.

Idealan zub mora imati koren ili implant.

Mini implanti

" Moji problemi sa protezom? ... su napokon rešeni. "

U ordinaciji "Gros dental" se radi kombinacija implantologije sa totalnom protezom kod svih slučajeva gde je otežana retencija totalne proteze. Ugrađuju se posebni "mini" (mali) implanti za stabilizaciju proteze.