img

Ortopedija vilice

  • Mobilni aparati
  • Funkcionalni aparati 
  • Fiksna tehnika  
  • Kombinovane tehnike 
  • Aparati za odvikavanje od loših navika  
  • Pomoć u protetici 
logo U ordinaciji "Gros dental" probleme nepravilnosti zuba i vilica vrlo uspešno rešava dr Marija Gros. Ordinacija "Gros dental" koristi pored standardnih i najnovije svetske metode i materijale kojima se rešavaju uobičajni, a i vrlo komplikovani slučajevi.

Ordinacija "Gros dental" koristi sve vrste tehnika i primenjuje ih u zavisnosti od uzrasta, problematike i mogućnosti određenog pacijenta.

Za rešavanje ovih nepravilnosti rana dijagnostika je vrlo bitna jer zahteva najjednostavnija rešenja, a preventivno delovanje sprečava nastajanje težih poremećaja. Idealan period za ranu dijagnostiku je od 5. godine do ranog školskog uzrasta.

Mobilni aparati
Mobilni aparati su idealni za rani školski period, nisu fiksni te se mogu skidati, a sadrže različite ortdontske elemente koji se primenjuju u zavisnosti od slučaja.

Funkcionalni aparati
Postoje različiti funkcionalni aparati kojima se u ordinaciji "Gros dental" rešavaju vrlo bitni problemi mišića i viličnog zgloba.

Fiksna tehnika
Ova tehnika nam danas omogućava rešavanje raznih komplikovanih nepravilnosti, i to u svim uzrastima.

Kombinovane tehnike
Ova tehnika nam danas omogućava rešavanje raznih komplikovanih nepravilnosti, i to u svim uzrastima.

Aparati za odvikavanje od loših navika
U ordinaciji "Gros dental" posebno mesto zauzima i veliki broj pomoćnih aparata koji nam olakšavaju odvikavanje od loših navika (sisanje prsta, disanje na usta, itd ...)

Pomoć u protetici
Pored ortodontskog delovanja fiksni aparat koristimo i kao pomoćni aparat u protetici gde u određenim situacijama nalazimo estetski i funkcionalno prihvatljivija rešenja za pacijenta. Pacijentima koji su izgubili bočne zube i bili osuđeni na proteze danas se u ordinaciji "Gros dental" fiksnom tehnikom vrši pomeranje zuba i raspoređivanje po zubnom grebenu tako da pacijent dobija konačno fiksni protetski rad.