img

Mobilna i fiksna protetika

  • Krunice i mostovi  
  • Fasete 
  •  
  • Nadogradnje  
  • Proteze 
  • Atečmeni  
  • Kombinovani radovi   Bezmetalna keramika 
logo Protetika je grana stomatologije koja ima za cilj nadoknadu izgubljenog zuba, više zuba ili kompletnog zubnog niza, koja se može izvršiti mobilnim, fiksnim ili kombinovanim protetskim radovima.

Krunice i mostovi
Za fiksne radove u ordinaciji "Gros dental" koriste se najkvalitetniji porcelani sa zlatnom, metalnom osnovom ili bez ikakve osnove (čist porcelan). Mogu se raditi na zubima, metalnim i bezmetalnim nadogradnjama i na implantima. U ordinaciji "Gros dental" se radi i poseban roze porcelan kod osoba sa oštećenjem koštanih i mekih tkiva.

Fasete
Danas se u ordinaciji "Gros dental", kao i u najelitnijim svetskim ordinacijama, rade fasete od bezmetalne keramike. One se nalaze samo na prednjim stranama zuba. Za fasete je potrebno imati potpuno sačuvanu prednju stranu zuba. Bezmetalne fasete  

Nadogradnje
Nadogradnje su vrlo bitan sastavni deo kod oštećenih zuba. Rade se od različitih materijala u zavisnosti od same vrste oštećenja i vrste krunice koja se radi preko nje. Mogu biti od zlata, metala, cirkonijuma, plastike, helio - plombe i ostalih materijala.   Proteze
U ordinaciji "Gros dental" proteze se rade od kvalitetnih akrilata sa metalnom podlogom (vizil) ili bez nje. Zubi koji se postavljaju u proteze su od najboljih svetskih proizvođača, a mogu biti i porcelanski.

" Moji problemi sa protezom ... su napokon rešeni. "

U ordinaciji "Gros dental" se radi kombinacija implantologije sa totalnom protezom kod svih slučajeva gde je otežana retencija totalne proteze. Ugrađuju se posebni "mali" implanti za stabilizaciju proteze. Implantologija  

Atečmeni
Atečmeni su sastavni delovi kombinovanih radova koji se ugrađuju jednim delom u krunicu, a drugim delom na protezu te omogućavaju odličan prenos pritiska žvakanja i fantastičan estetski izgled, skriveni su pa se prelaz sa fiksnog rada na mobilni rad uopšte ne primećuje.  

Kombinovani radovi
Kombinovani radovi su vezivanja fiksnih i mobilnih proteza. Postoje izuzetno velike mogućnosti u načinima vezivanja i svi se primenjuju u ordinaciji "Gros dental" . Ukoliko je potrebno protetsko zbrinjavanje,radove dovodimo u vezu sa ortopedijom vilica (pomeranje zuba, rotiranje, dizanje zagrižaja, zatvaranja nepotrebnih i ružnih prostora ili stvaranje novih potrebnih prostora) ili sa hirurgijom (implantati, produženje ili oslobađanje krunica ili korena, nivelacije grebena).  

Bezmetalna keramika
Postoje različite osnove za bezmetalnu keramiku. Od indikacija zavisi i vrsta "kapice" za bezmetalnu keramiku. "Kapica" za prednje zube je najtanja sa mogućnošću za najbolju transparenciju. Tehnička izrada takvih kapica se vrši u Švedskoj.