Gros Dental

Image Placeholder

Spec dr Milan Gros

Osnivač ordinacije Gros dental

Spec dr Milan Gros

Osnivač ordinacije Gros dental

Rođen u Beogradu, završio osnovnu školu “Vlada Aksentijević”, zatim četvorogodišnju zubotehničku školu u Beogradu, gde je stekao zvanje zubni tehničar. Diplomirao 1999. godine, nakon šestogodišnjih studija, na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon obaveznog jednogodišnjeg staža na klinikama Stomatološkog fakulteta započinje rad u privatnoj praksi. Zvanje Specijalista oralne hirurgije stekao u januaru 2005. godine, nakon trogodišnjih specijalističkih studija i uspešno položenog specijalističkog ispita na Klinici za oralnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Usavršavanje i kontinuiranu edukaciju u okviru svoje specijalnosti nastavio pohađanjem subspecijalističkih kurseva i to:

Kurs ”Hirurške tehnike ugradnje endoosealnih implantata”
Klinika za oralnu hirurgiju, Prof. Aleksa Marković, Beograd, Srbija,Novembar 2004.

Napredni kurs "Tehnike augmentacije alveolarnog grebena”
Klinika za oralnu hirurgiju, Prof.M.Jurisić, prof.A.Marković, ass.dr M.Radulović, prof Ž.Nikolić
Beograd, Srbija, Decembar 2005.

Kurs ”Ankylos multi-indicative”
Dentsply Austria, Dr M.Gorjanc, Dr G.Trimpou, Prim dr J.Piribauer, ZTM T.Schussler, Beč, Austrija,Oktobar 2006.

Kurs ”Sendax Mini Dental Implants-Denture Stabilization System”
Imtec Europe GmbH, Prof.Milan Jurisic DDS, PhD, Beograd,Srbija, Jun 2007. Kurs ”Straumann Dental Implant System”
Straumann, Dr Daniel Hess, Beograd,Srbija, Februar 2009.

Kurs ”Osstem AIC Sinus Training course”
Osstem AIC C.E.O, Dr Yong-Seok Cho D.D.S Ph.D,Dr.Kyoo-Ok Choi, Zagreb, Hrvatska,Maj 2012.

kurs “Regeneration and Esthetics in Periodontology and Implant Dentistry“
Prof.Dr.Daniel Buser, Bern, Switzerland, Novembar 2016

Mastering Dental Implant Restorations With Screw Retained Solutions-Practical Approach
Institut Straumann AG, Beograd, Srbija, decembar 2016

ITI world symposium – key factors for long-term success
Basel, Switzerland, maj 2017.

Master course in GBR and Sinius Floor Elevation Procedures
Prof.Dr.Daniel Buser, University of Bern, Department of Oral Surgery and Stomatology,Switzerland, jun 2018.

Straumann Pro Arch Clinical Experiences
Prof.Dr.Joao Carames, Implantology Institute in Lisbon, Portugal, maj 2019

Redovni je učesnik brojnih simpozijuma, kongresa i stručnih sastanaka u Srbiji i inostranstvu. Aktivni član internacionalnog tima implantologa(ITI).

Image Placeholder

Spec dr Marija Gros

Vlasnik i osnivač ordinacije Gros dental

Spec dr Marija Gros

Vlasnik i osnivač ordinacije Gros dental

Rođena u Beogradu, završila Osnovnu oglednu školu “Vladislav Ribnikar”, maturirala u XIV beogradskoj gimnaziji. Diplomirala 2008. godine, nakon šestogodišnjih studija, na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon obaveznog jednogodišnjeg staža na klinikama Stomatološkog fakulteta započinje rad u privatnoj praksi. Zvanje Specijalista ortopedije vilica stekla u junu 2015. godine, nakon trogodišnjih specijalističkih studija i uspešno položenog specijalističkog ispita na Klinici za ortopediju vilica, Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Nastavila svoju edukaciju pohađajući postdiplomske i subspecijalističke kurseve iz oblasti endodoncije, stomatološke protetike, ortodoncije, estetske i rekonstruktivne stomatologije.

Kursevi

“X smart” - mašinska tehnika u instrumentaciji kanala korena, elektro-odontometrija apex lokatorom “ProPex II” i tehnika ”Thermafil” obturacije.
Dentsply Maillefer Švajcarska, Prof. Vladimir Ivanović, Oktobar 2008 i april 2009.

Kurs “Smile Design, LUMINEERS no-prep/minimal prep technique, porcelain inlays and onlays, anterior and posterior composite restorations and principies of long-term follow up care”
Den-Mat Holdings,LLC, Michael Schneider DMD Oktobar 2010.

Kurs ”Anti-Aging u stomatologiji-aplikacija hijaluronske kiseline kao završna faza stomatološkog tretmana”
Klinika za Oralnu medicinu i parodontologiju, Prof.Vojislav Leković, Novembar 2010.

Kurs “Specialist training course for the use of Restylane” Q-Med AB
Sweden, Decembar 2010.

Kursevi- Tweed-Merrifield filozofija i mehanika, krivine prvog, drugog i trećeg reda
Klinika za ortopediju vilica, Beograd,OUS Dr. Giovanni Biondi Dr.Sergio Cardiel, 2014/2015 godina

3M Incognito certification course
Munich, Germany, Dr.Lars Christensen, Oxford, UK Dr.Esfandiar Modjahedpour
Krefeld Germany Oktobar 2016.

Kurs “Skeletal anchorage in anterior palate“
Prof.Dr.Dieter Drescer and Prof.Dr. Benedict Wilmes
Dusseldorf, Germany, jun 2018

kurs “A clinical TAD survival kit-clinical tips only“ Dr. Bjorn Ludwig
Dusseldorf, Germany, jun 2018

Klinički Tweed Kurs Biomehanike u trajanju od 4 godine
Klinika za ortopediju vilica, Beograd, OUS, gaTe, os Director Dr. Giovanni Biondi, 2017-2019/2020 godine

The Invisalign Training Course
Align technology, Markus Sebastian VP & Managing director od EMEA, Dr David Raickovic, Dr Savakovic, Medipro
Beograd Septembar-Novembar 2020

Sertifikovani doktor za primenu invisalign i incognito tehnika u Srbiji. Redovni je učesnik brojnih simpozijuma, kongresa i stručnih sastanaka u Srbiji i inostranstvu. Aktivni član Evropskog ortodontskog udruženja i Svetskog ortodontskog udruženja.
Image Placeholder

Dr sci spec Dina Vasović

Dr sci spec Dina Vasović

Dina Vasović diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine sa prosečnom ocenom 9,37, nakon čega je nastavila stručno usavršavanje zdravstvenom specijalizacijom na Klinici za Ortopediju vilica. Stipendista je fonda za mlade talente finansiranim od strane Ministarstva provete, nauke i tehnološkog razvoja. Doktorirala je u naučnoj oblasti Ortopedija vilice 2019. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a rezultati njenih istraživanja objavljeni su u vrhunskim naučnim časopisima.

Dr Vasović se bavi sveobuhvatnim ortodontskim tretmanom, sa posebnim akcentom na individualizovanom tretmanu različitih malokluzija za svakog pacijenta bez obzira na uzrast, kao i ortodontskim tretmanom odraslih pacijenata u saradnji sa kolegama drugih specijalnosti.

Član je Stomatološke Komore Srbije i Ortodontskog Udruženja Srbije. Tokom kontinuirane medicinske edukacije iz Ortodoncije i drugih oblasti stomatologije, dr Vasović prati najnovije trendove iz oblasti savremene stomatologije.

Image Placeholder

Dentalni asistent Jelena Prokić

Jelena Prokić

Rođena u Beogradu 1978 god. Zubotehničku školu završila 1998god. Posle pripravničkog staža u Domu Zdravlja Novi Beograd počinje sa radom u privatnoj praksi. Redovno pohađa simpozijume i edukativne programe u cilju stručnog i ličnog usavršavanja.

Spremni za stomatološki pregled? Zakažite pregled