Implantologija

Dentalni Intrakoštani Implantati - Mini implantati

Dentalni Intrakoštani Implantati
Ugradnja intrakoštanih dentalnih implantata je hirurška metoda pri kojoj se isti postavljaju u koštano tkivo gornje i donje vilice. U cilju poboljšanja funkcije žvakanja, estetike i fonacije kod delimično ili potpuno bezubih pacijenata.

Za uspeh implantacije od posebnog su značaja: materijal od koga je izrađen implantat, oblik i veličina implantata, izbor pacijenta, prava indikacija, primena ispravne hirurške tehnike, izrada funkcionalno i estetski zadovoljavajuće suprastrukture, a pre svega iskustvo terapeuta.

Preoperativni postupak obuhvata potpunu sanaciju usta, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba i dobro zdravstveno stanje. U svetu je danas u upotrebi više od sto implantacijskih sistema. U ordinaciji "Gros dental" primenjuje se savremeni implantacijski sistem:

Straumann: www.straumann.com 
Najznačajniji faktori uspešne implantacije, podrazumevajući visoku stručnost lekara, jesu održavanje idealne oralne higijene, odlična hirurška tehnika i najkvalitetniji materijali od kojih se izrađuju implantati,kao i naročito dobra izrada protetskog rada. Ispunjavajući navedene faktore, neuspeh je sveden na najmanju meru. Ugradnja implantata u vilicu je potpuno bezbolan postupak. Vreme izrade protetskog rada je nakon 6 - 8 nedelja po ugradnji implanta. Implant može menjati jedan izgubljeni zub, biti nosač mosta, biti nosač mobilnog protetskog rada, kod bezube vilice pravilan raspored implantata može nositi kompletan fiksni most.

U ordinaciji "Gros dental" se radi kombinacija implantologije sa totalnom protezom kod svih slučajeva gde je otežana retencija totalne proteze.

Spremni za stomatološki pregled? Zakažite pregled